Firma na čele s bývalým ministrom zdravotníctva SR sa venuje odbornému poradenstvu a konzultačnej činnosti v zdravotníckej oblasti.

Pre viac informácií navštívte našu stránku venovanú špecialne tejto oblasti:

www.reformazdravotnictva.sk